Menu

Sjaak, de Unieke Pauw

Samen met Sjaak wil ik aan mijn missie werken; meer bekendheid geven aan hoog gevoeligheid bij kinderen. Hoe kan ik als kindercoach deze kinderen ondersteunen, begeleiden en stimuleren?

 Mag ik jullie voorstellen….Sjaak, de co-coach van Praktijk Uniek Ede
 
Als holistisch kindercoach kwam ik al meerdere malen in aanraking gekomen met chakra´s, ontwikkelingsfases en taken vanuit de chakra´s en welke problemen er kunnen ontstaan als de chakra´s niet in balans zijn. Toen ik zelf bijna klaar was met mijn eigen ´Reis door de chakra´s´ , kwam Sjaak op mijn pad. ´Werken met Sjaak´ is ontwikkeld is door Els van der Meulen en Alice Hendriks. Het is een effectieve, aanvullende werkvorm in het werken met (hoog)gevoelige kinderen, zoals ik het zelf gebruik.

 Samen met Sjaak wil ik aan mijn missie werken; meer bekendheid geven aan hoog gevoeligheid (HSP staat voor  hoog sensitief persoon en HSK voor hoog sensitief kind) bij kinderen en hun omgeving. Hoe kan ik als kindercoach deze kinderen ondersteunen, begeleiden en stimuleren? Wat is voor ouders belangrijk om te weten qua (op)voeding? Hoe kan de meester/juf rekening houden met deze kinderen in drukke klassen? Voor meer informatie over Sjaak verwijs ik je graag door naar de website www.werkenmetsjaak.nl van Els en Alice.

 Ik heb inmiddels diverse keren samen met Sjaak samen gewerkt. Ik kleur het een beetje in op de Uniek manier (creatief, natuur en fotografie) en heb zelf wat extra materiaal gemaakt en gekocht. Ik wil jullie graag de komende tijd wat meer vertellen over hoog gevoeligheid bij kinderen in combinatie met Sjaak en de chakra´s. En uiteraard mijn belevenissen met Sjaak en de kinderen…